Cara Skor A+ dalam SPM Sejarah

SPM EXAM TIPS

Cara Skor A+ dalam Sejarah SPM (Kertas 2) - Teknik Menjawab Soalan Kertas 2 + Contoh Terkini

Ingin skor A+ dalam SPM Sejarah? Sejarah boring sangat?  Jom mempelajari teknik-teknik menjawab soalan Kertas 2 Sejarah SPM dengan mudah. Berserta dengan contoh jawapan dan tips eksklusif. 

by

Dapatkan Sejarah / History Home Tutor (Tutor Persendirian) sekarang! -PERCUMA

Mula Sekarang

Category

Tags

About the writer

Teacher, Master’s Degree in Statistics

Hi, students! Welcome to here! Without any doubt, I believe you are here because you want to score an A in SPM Sejarah! From now and on, I will be using Bahasa Melayu! If you follow my tips, I believe you can make it successful!

Bonus - Dokumen-dokumen Berkaitan Dengan Sejarah SPM


Di sini, anda boleh mendapatkan semua format SPM terkini, jadual waktu peperiksaan SPM, skema Sejarah SPM, maklumat umum, dll.

Cara skor A dalam Sejarah SPM

Sejarah merupakan displin ilmu tentang peristiwa-peristiwa masa lampau.

Walaupun sejarah merupakan subjek yang amat membosankan, tetapi peristiwa-peristiwa dalam sejarah dapat memberi pengajaran dan iktibar kepada generasi baru agar mereka tidak mengulangi kesilapan yang sama.

Dengan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menetapkan Sejarah sebagai syarat wajib lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun 2013. Menurut mantan Menteri Pendidikan Kedua Datuk Seri Idris Jusoh, tujuan utama untuk menjadikan Sejarah sebagai syarat lulus adalah untuk melahirkan bakal pemimpin negara yang memahami sejarah Malaysia dan seterusnya menyemai semangat cinta akan negara.

An stressed asian girl is biting a pencil in front of laptop

Sejarah SPM telah dibahagikan kepada tiga kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Antara ketiga-tiga kertas ini, kertas 2 mengandungi markah yang paling banyak, iaitu 100 markah. Maka, Kertas 2 merupakan kunci kejayaan bagi pelajar-pelajar yang ingin skor A dalam sejarah SPM.

Isu-isu yang dihadapi oleh Pelajar dalam Menjawab kertas 2 Sejarah SPM

Objektif utama kertas 2 Sejarah SPM adalah untuk menguji keupayaan atau kebolehan pelajar bagi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan seterusnya mencipta sesuatu melalui mata pelajaran Sejarah. Oleh itu, tahap kesusahan kertas 2 adalah lebih tinggi daripada kertas 1 dan kertas 3.

Pada masa yang sama, kebanyakan pelajar juga menyatakan bahawa kertas 2 Sejarah merupakan penyebab utama yang menyebabkan pelajar ditinggalkan daripada kategori A kerana pelajar tidak dapat mengingat kesemua-semua isi dengan efisien. Keadaan ini disebabkan ketidakupayaan pelajar dalam memilih isi-isi yang penting semasa mengulang kaji Sejarah.

Bagi mengatasi masalah ini, pelajar seharusnya memaham dan menghafal maksimum 5 isi penting sahaja kerana pelajar akan berasa keliru apabila mereka menghafal kesemua isi penting. Akhirnya, pelajar tidak dapat mengingat dan menjawab soalan Sejarah dengan baik.

Stress, Headache, Screaming man

Selain itu, ketidaktepatan pelajar dalam menganalisis soalan juga merupakan punca perdana berlakunya isu ini.

Pelajar-pelajar akan berasa keliru akan apa yang perlu dilakukan untuk mendapat markah penuh bagi soalan tersebut. Misalnya, pelajar sentiasa risau akan jawapan yang ditulis adalah kurang tepat dengan skema jawapan semasa menjawab soalan struktur terhad.

Bagi soalan struktur terbuka pula, pelajar sering menghadapi masalah dalam mengetahui had dan seterusnya menyebabkan ketidakcukupan masa untuk menjawab soalan-soalan lain.

Dengan ini, artikel ini akan memberi penerangan yang terperinci berkaitan dengan cara-cara untuk skor A dalam SPM Sejarah.

Melalui artikel ini, kami berharap bahawa semua pelajar dapat memahami teknik menjawab kertas 2 SPM Sejarah dengan lebih jelas

Teknik Menjawab Kertas 2 SPM Sejarah

Secara umumnya, kertas 2 Sejarah mengandungi bahagian A dan bahagian B. Kebiasaannya, bahagian A mempunyai empat soalan struktur respons terhad sementara bahagian B mengandungi 5 soalan struktur respons terbuka.

Dalam SPM, pelajar dihendaki menjawab semua soalan struktur di bahagian A dan memilih tiga soalan esei di bahagian B. Dengan ini, contoh teknik menjawab soalan struktur dan soalan esei telah dibincangkan seperti berikut.

Bahagian A – Contoh 1

Bahagian ini membincangkan soalan struktur yang senang tetapi susah bagi para pelajar untuk mendapat markah penuh.

Contoh Soalan:

Mengapakah bahasa Sanskrit dapat mempengaruhi Lingua Franca dan bahasa lain di Asia Tenggara? [4 markah]

Petunjuk: Soalan ini bertanya tentang istilah bahasa Sanskrit yang telah digunakan dalam Bahasa Melayu pada masa kini dengan dua markah diberikan. Oleh itu, hanya dua contoh perlu diberikan bagi mendapat markah penuh dalam soalan ini.

Cadangan Jawapan:

Dosa/ pahala/ neraka/ syurga/ manusia. [Mana-mana dua jawapan]

Perkara yang perlu dielakkan:

Jangan memberi penerangan kepada soalan yang mengandungi perkataan seperti ‘berikan’ dan ‘namakan’.

Bahagian A – Contoh 2

Soalan struktur juga mempunyai soalan yang menanyakan ‘sebab’, ‘punca’ dan sebagainya.

Bagi soalan ini, pelajar hendaklah menjelaskan mengikut kehendak soalan, tetapi kebanyakan pelajar gagal untuk menjawab soalan jenis ini dengan tepat.  

Contoh Soalan:

Mengapakah bahasa Sanskrit dapat mempengaruhi Lingua Franca dan bahasa lain di Asia Tenggara? [4 markah]

Petunjuk: Soalan ini bertanya punca-punca bahasa Sanskrit mempengaruhi bahasa-bahasa lain di Asia Tenggara dengan empat markah diberikan. Jadi, pelajar adalah disarankan untuk menulis maksimum 5 hingga 6 isi sahaja bagi soalan ini.

Soalan ini menekankan pengaruh bahasa Sanskrit, maka, pelajar boleh mengaitkan isi-isi dengan Tamadun India kerana bahasa Sanskrit bermula dari Tamadun India.

Cadangan Jawapan:

Hubungan perdagangan dengan pedagang dari Tamadun India/ Pedagang membawa masuk pengaruh India/ Penyebaran agama oleh golongan Brahmin/ Menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa komunikasi

Perkara yang perlu dielakkan:

Jangan memberi penerangan yang terlalu banyak dan panjang. Pelajar seharusnya menulis isi dalam bentuk ringkas dan padat.

Bahagian A – Contoh 3

Soalan struktur juga meliputkan soalan perbandingan di mana pelajar perlulah mengingat dan menganalisis kedua-dua keadaan yang diberikan. Namun begitu, soalan perbandingan selalunya adalah lebih kepada soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) kerana perbandingan tersebut sentiasa melibatkan sejarah dengan keadaan kini.

Contoh Soalan:

Bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan oleh Malaysia pada masa sekarang. [4 markah]

Petunjuk: Soalan ini telah menekankan perkataan ‘bezakan’, oleh itu, perbandingan perlu dilakukan antara sistem pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Malaysia.

Selain itu, soalan ini adalah empat markah, jadi, empat aspek perlu dibandingkan dan dinyatakan.

Cadangan Jawapan:

Rujuk jadual di bawah:

Kesultanan Melayu Melaka Malaysia
Raja berkuasa mutlak/ Mengamalkan sistem monarki
Raja berperlembagaan dan terikat dengan perlembagaan Malaysia/ Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen
Sistem Pembesar Empat Lipatan
Simbol identiti
Raja sebagai ketua hakim
Raja merupakan simbol identiti bangsa & negara
Raja dibantu oleh pembesar-pembesar dalam bidang pentadbiran
Pentadbiran dijalankan oleh Jemaah Menteri

[Mana-mana barisan yang lengkap = 1 markah]

Perkara yang harus dielakkan: 

Jangan menerangkan satu sistem pemerintahan semata-matanya, tetapi tidak melakukan perbandingan antara kedua-dua sistem pemerintahan. Jawapan bagi soalan perbandingan boleh ditulis dalam bentuk perenggan atau bentuk kotak.

Namun begitu, pelajar-pelajar adalah digalakkan untuk menulis jawapan dalam bentuk kotak sahaja bagi memberi gambaran yang jelas kepada penyemak soalan dan mengelakkan berlakunya kecuaian pada masa yang sama.

Perkara yang harus diperhatikan semasa memilih soalan esei

Dalam pemilihan soalan esei, pelajar adalah digalakkan untuk memilih soalan yang mempunyai pembahagian markah yang agak seimbang. Misalnya, pelajar boleh memilih soalan yang mengandungi 4 markah bagi 1 (a), 8 markah bagi 1(b) dan 1(c).

Hal ini demikian kerana pembahagian markah yang kurang seimbang akan menyebabkan pelajar hilang markah yang agak banyak dalam soalan esei tersebut terutamanya bagi pelajar yang kurang yakin dalam menjawab kertas 2 Sejarah.

Bahagian B – Contoh 1

Soalan esei sering bermula dengan soalan yang mudah dan senang. Namun begitu, kebanyakan pelajar juga menghadapi masalah dalam menjawab soalan esei dengan tepat.

Contoh Soalan:

Jelaskan sumbangan kerajaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan (4 markah)

Petunjuk: Esei ini memerlukan pelajar untuk menjelaskan sumbangan kerajaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dengan 4 markah diberikan.

Jadi, pelajar perlulah menerangkan sumbangan kerajaan Islam dari segi ilmu pengetahuan sahaja. Bagi mendapat markah penuh, pelajar adalah digalakkan untuk memberi maksimum 5 hingga 6 isi atau penerangan penting sahaja.

Cadangan Jawapan:

Kerajaan Islam banyak memberi sumbangan dalam bidang penterjemahan. Contohnya, kerajaan Islam telah menubuhkan sebuah perpustakaan Baitulhikmah. Selain itu, kerajaan Islam juga menyumbangkan dalam bidang perubatan. Sebgai bukti, tokoh perubatan yang terkenal, iaitu Zakaria al-Razi telah dilahirkan pada masa itu.

Perkara yang harus dielakkan:

Jangan membuangkan masa yang banyak dalam menjawab soalan esei ini kerana soalan ini hanya membawa 4 markah sahaja. Jadi, pelajar hanya perlu menjawab soalan ini dengan kata kunci dan penerangan yang sesuai sahaja bagi mendapat markah penuh.

Bahagian B – Contoh 2

Selain daripada itu, soalan esei juga merangkumi soalan yang KBAT di mana pelajar perlulah mengalipkasikan pengetahuan Sejarah dalam soalan ini.

Contoh Soalan:

Mengapakah kerajaan Islam dapat menjadi pusat kecemerlangan ilmu pengetahuan yang berjaya? [8 markah]

Petunjuk: Soalan ini menanyakan punca-punca kecemerlangan kerajaan Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan 8 markah diberikan.

Dengan ini, pelajar adalah disarakan untuk menulis 9 hingga 10 isi serta penerangan bagi mendapat markah penuh.

Cadangan Jawapan:

Kerajaan Islam berkembang sebagai pusat kecemerlangan ilmu pengetahuan dapat dibuktikan melalui pelbagai bidang seperti perubatan, sains dan falsafah. Selain itu, pembinaan perpustakaan Baitulhikmah juga merupakan salah satu puncanya perkembangan kerajaan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Perpustakaan ini diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Justeru, interaksi antara cendekiawan Islam dan Eropah merupakan sebab kecemerlangan ilmu pengetahuan kerajaan Islam. Sebagai bukti, masyarakat Eropah dapat keluar daripada Zaman Gelap setelah penyerapan ilmu Islam dalam kehidupan mereka. Kelahiran cendekiawan Islam juga banyak menyumbangkan terhadap kecemerlangan Islam pada ketika itu. Contohnya, Ibn Sina telah diwujudkan sebagai cendekiawan yang paling unggul sehingga hari ini.

Perkara yang harus dielakkan:

Jangan berasa risau akan anda tidak dapat menulis isi yang secukupnya untuk soalan yang mempunyai 8 markah kerana isi dan penerangan yang tepat akan diberikan satu markah masing-masing.

Jadi, pelajar adalah digalakkan untuk menulis sekurang-kurangnya satu penerangan selepas satu isi bagi memberi penjelasan kepada penyemak soalan.

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, teknik menjawab struktur dan esei dalam Sejarah SPM adalah berbeza di mana struktur lebih cenderung kepada penerangan ringkas manakala pemarkahan bagi soalan esei adalah lebih luas dan tidak terhad. Pada masa kini, Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib lulus dalam SPM.

Kami berharap bahawa pelajar-pelajar dapat mengetahui teknik menjawab Sejarah SPM yang betul dengan lebih teliti dan jelas selepas membaca artikel ini.

Semoga berjaya!

golearn main logo

Kenapa GoLearn

Dapatkan SPM Sejarah tutor sekarang atau WhatsApp kami  untuk maklumat lanjut secara percuma!

Category

Tags

About the writer

Teacher, Master’s Degree in Statistics

Jangan lupa Follow & Like kami jika artikel ini membantu anda! Lebih banyak Eksklusif Tips SPM menanti anda!

Facebook Pagelike Widget

Related Articles

Close Menu